UNICAPITAL HEALTHCARE

je dceřiná společnost investiční skupiny UNICAPITAL
zaměřující se na akvizice v oblasti zdravotnictví.

Zdravotnictví

Zdravotnictví se týká nás všech, ať už osobně nebo prostřednictvím našich blízkých. První velkou investicí skupiny UNICAPITAL do zdravotnictví je vstup divize UNICAPITAL Healthcare do společnosti Alzheimercentrum.

 

Alzheimercentrum

Skupina zařízení specializovaných na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou ve všech stádiích onemocnění je největší svého druhu v Česku. Osm specializovaných center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech poskytuje sociální služby a komplexní ošetřovatelskou péči více než tisícovce pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí. Investiční skupina UNICAPITAL má v plánu síť zařízení dále významně rozšiřovat.

1000 Kapacita lůžek
2017
2000 Kapacita lůžek
2022