UCINVI 7 3,3/20

Informace o emisi

Dceřiná společnost UNICAPITAL Invest a.s realizovala dluhopisový program, který nabízel dluhopisy jak v  listinné, tak i zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využila skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce, obnovitelných zdrojů a nemovitostí.

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.
Název emise UCINVI 7 3,3/20
ISIN CZ0003516791
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 28. 6. 2017
Datum splatnosti 28. 6. 2020
Lhůta pro upisování 1. 6. 2017 - 21. 12. 2017
Úroková sazba pevná úroková sazba 3,3 % p.a.
Výplata výnosů pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 600 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinný cenný papír
Forma dluhopisu cenný papír na řad