UCINVI 4 3,3/20

Informace o emisi

Dceřiná společnost UNICAPITAL Invest a.s realizovala dluhopisový program, který nabízel dluhopisy jak v  listinné, tak i zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využila skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce, obnovitelných zdrojů a nemovitostí.

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.
Název emise UCINVI 4 3,3/20
ISIN CZ0003516064
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 8. 3. 2017
Datum splatnosti 8. 3. 2020
Lhůta pro upisování 1. 3. 2017 - 30. 6. 2017
Úroková sazba pevná úroková sazba 3,3 % p.a.
Výplata výnosů jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 500 000 000 Kč
Podoba dluhopisu zaknihované cenné papíry
Forma dluhopisu na doručitele
Administrátor J&T Banka, a.s.
Kotační agent J&T Banka, a.s.
Kotace BCPP, regulovaný trh