UCINVI 3 4,7/24

Informace o emisi

Dceřiná společnost UNICAPITAL Invest a.s realizovala dluhopisový program, který nabízel dluhopisy jak v  listinné, tak i zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využila skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce, obnovitelných zdrojů a nemovitostí.

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.
Název emise UCINVI 3 4,7/24
ISIN CZ0003515637
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 1. 2. 2017
Datum splatnosti 1. 2. 2024
Lhůta pro upisování 27. 12. 2016 - 31. 5. 2017
Úroková sazba pevná úroková sazba 4,7 % p.a.
Výplata výnosů jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 200 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinný cenný papír
Forma dluhopisu cenný papír na řad