UCINVI 2 4,0/22

Informace o emisi

Dceřiná společnost UNICAPITAL Invest a.s realizovala dluhopisový program, který nabízel dluhopisy jak v  listinné, tak i zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využila skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce, obnovitelných zdrojů a nemovitostí.

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.
Název emise UCINVI 2 4,0/22
ISIN CZ0003515645
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 1. 2. 2017
Datum splatnosti 1. 2. 2022
Lhůta pro upisování 27. 12. 2016 - 31. 5. 2017
Úroková sazba pevná úroková sazba 4,0 % p.a.
Výplata výnosů jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 400 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinný cenný papír
Forma dluhopisu cenný papír na řad