UCINVI 1 3,3/20

Informace o emisi

Dceřinná společnost UNICAPITAL Invest I a.s. realizuje dluhopisový program, který bude nabízet dluhopisy jak v listinné, tak i v zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce energie, obnovitelných zdrojů a nemovitostí.

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.
Název emise UCINVI 1 3,3/20
ISIN CZ0003515652
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 1. 2. 2017
Datum splatnosti 1. 2. 2020
Lhůta pro upisování 27. 12. 2016 - 31. 5. 2017
Úroková sazba pevná úroková sazba 3,3 % p.a.
Výplata výnosů jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 400 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinný cenný papír
Forma dluhopisu cenný papír na řad