UCINV02 6 4,3/23

Informace o emisi

Dceřiná společnost UNICAPITAL Invest II nabízel dluhopisy jak v listinné, tak i v zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využila skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce energie, obnovitelných zdrojů a nemovitostí. Program navazoval na velmi úspěšný dluhopisový program UNICAPITAL Invest I, který byl realizován v průběhu roku 2017.

Emitent UNICAPITAL Invest II a.s.
Název emise UCINV02 6 4,3/23
ISIN CZ0003519225
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 28. 6. 2018
Datum splatnosti 28. 6. 2023
Lhůta pro upisování 7. 6. 2018 – 21. 12. 2018
Úroková sazba 4,3 %
Výplata výnosů pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 350 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinná
Forma dluhopisu na řad