UCINV02 2 4,3/23

Informace o emisi

Dceřinná společnost UNICAPITAL Invest II a.s. realizuje dluhopisový program, který bude nabízet dluhopisy jak v listinné, tak i v zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce energie, obnovitelných zdrojů a nemovitostí. Program navazuje na velmi úspěšný dluhopisový program UNICAPITAL Invest I, který byl realizován v průběhu roku 2017.

Emitent UNICAPITAL Invest II a.s.
Název emise UCINV02 2 4,3/23
ISIN CZ0003518318
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 15. 2. 2018
Datum splatnosti 15. 2. 2023
Lhůta pro upisování 15. 1. 2018 - 31. 5. 2018
Úroková sazba pevná úroková sazba 4,3 % p.a.
Výplata výnosů pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 250 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinná
Forma dluhopisu na řad