UCINV02 1 3,3/21

Informace o emisi

Dceřiná společnost UNICAPITAL Invest II nabízel dluhopisy jak v listinné, tak i v zaknihované podobě. Zdroje získané prodejem dluhopisů využila skupina na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce energie, obnovitelných zdrojů a nemovitostí. Program navazoval na velmi úspěšný dluhopisový program UNICAPITAL Invest I, který byl realizován v průběhu roku 2017.

Emitent UNICAPITAL Invest II a.s.
Název emise UCINV02 1 3,3/21
ISIN CZ0003518300
Měna koruna česká (Kč)
Datum emise 15. 2. 2018
Datum splatnosti 15. 2. 2021
Lhůta pro upisování 15. 1. 2018 - 31. 5. 2018
Úroková sazba pevná úroková sazba 3,3 % p.a.
Výplata výnosů pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 500 000 000 Kč
Podoba dluhopisu listinná
Forma dluhopisu na řad