ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Rostlinná výroba se primárně soustředí na produkci krmiv a krmných směsí podporujících živočišnou výrobu a na zajištění surovin pro chod bioplynových stanic. Rovněž se pěstují olejniny, obiloviny a léčivé rostliny a podílí se na zkvalitňování trvalých travních porostů.

Společnost provozuje 2 bioplynové stanice pracující na principu mokré fermentace a dvoustupňového anaerobního kvašení. Vyprodukovaný bioplyn je zdrojem čisté energie. Elektřina je dodávána do sítě ČEZ. Obě bioplynové stanice dohromady mají instalovaný výkon 1,6 MW. Čistou energii produkujeme ze směsi hovězí kejdy s příměsí produktů rostlinného původu.

Kontakt

ZEMSPOL STUDÉNKA a. s.
č.p. 92, 742 43 Pustějov

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1164
IČ: 619 74 986
DIČ: CZ61974986

+420 556 400 903
zemspol@zemspol-studenka.cz