Zemědělství

Zemědělská půda je jedním z nejbezpečnějších nástrojů konzervace i postupného zhodnocení vloženého kapitálu.

6 tis. hektarů půdy

Zemědělství

Zemědělství je pro UNICAPITAL jedním z klíčových oborů. Celkovou plochou obhospodařované půdy, která přesahuje 6 000 hektarů se skupina řadí mezi přední společnosti na českém trhu. Farmy v portfoliu UNICAPITAL kombinují rostlinnou a živočišnou výrobu, často se zabývají chovem kvalitního mléčného i masného skotu.