Zemědělství

Zemědělská půda je jedním z nejbezpečnějších nástrojů konzervace i postupného zhodnocení vloženého kapitálu.

7 tis. hektarů půdy

Zemědělství

Zemědělství je pro UNICAPITAL jedním z klíčových oborů. Celkovou plochou obhospodařované půdy, která přesahuje 7 000 hektarů se skupina řadí mezi přední společnosti na českém trhu. Farmy v portfoliu UNICAPITAL kombinují rostlinnou a živočišnou výrobu, často se zabývají chovem kvalitního mléčného i masného skotu.

Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.

Mléčná farma Lubina je moderní farma na produkci mléka s denní dodávkou 25 000 litrů. Chová okolo 900 kusů holštýnského skotu a k tomu 150 telat do půl roku věku. Farma hospodaří na cca 1 060 ha a v rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování krmivové základny pro dojný skot a to především kukuřici na siláž, jetelotrávy na senáž a pšenici.

Působí od:1993
Vstup:prosinec 2018
Výše podílu:100 %