Zdravotnictví

Investice do zdravotnictví vnímáme nejen jako perspektivní, ale především jako velmi potřebné.
Investujeme do zdraví, následné péče a zkvalitnění života.

10 Alzheimercenter
1 000 Lůžek
140 000 Lidí v ČR má Alzheimerovu chorobu

Zdravotnictví

Zdravotnictví se týká nás všech, ať už osobně nebo prostřednictvím našich blízkých. První velkou investicí skupiny UNICAPITAL do zdravotnictví je vstup divize UNICAPITAL Healthcare do sítě specializovaných zařízení společnosti Alzheimercentrum, která patří mezi největší svého druhu u nás.

Alzheimercentrum

Alzheimercentrum je skupina zařízení specializovaných na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou ve všech stádiích onemocnění. Jedná se o největší síť svého druhu v Česku. Osm specializovaných center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech poskytuje sociální služby a komplexní ošetřovatelskou péči více než tisícovce pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí. V následujícím roce chce společnost otevřít další čtyři Alzheimercentra s kapacitou až 700 lůžek.

Vstup:květen 2017
Výše podílu:100 %
Center v ČR a SK:10
Počet lůžek:1000