Vsacko Hovězí, a.s.

Farma hospodaří v CHKO Beskydy na 1 030 hektarech půdy. V rostlinné výrobě je Vsacko předurčeno svojí polohou k údržbě pastvin a travních porostů. Rostlinná výroba produkuje kukuřici na siláž, pšenici jarní a ozimou, seno a rovněž senáž. V rámci živočišné výroby se zabývá chovem skotu.

Kontakt

Vsacko Hovězí, a.s.
č.p. 266, 755 01 Janová

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1540
IČ: 253 66 734
DIČ: CZ25366734