Energetika

Investice v energetice jsou těžištěm portfolia skupiny UNICAPITAL. Primárně se zaměřujeme na distribuční soustavy, které zásobují energií tisíce odběrných míst a řadí nás tak na přední pozici na českém trhu. Portfolio pak doplňují obnovitelné zdroje.

80 Distribučních soustav
4 000 Velkých odběratelů energie

Distribuce energie pomocí vlastních distribučních soustav

Distribuční soustavy zásobují energií průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Elektřinu vyrábí v bioplynových stanicích i naše zemědělská družstva. V naší distribuci máme nyní 4 000 stálých odběratelů energie a jejich počet plánujeme zdvojnásobit.

Českomoravská energetika s.r.o.

Úkolem Českomoravské energetiky je přímo vstupovat do energetických projektů, zejména v oblasti distribučních soustav elektřiny. Investice směřují nejen do akvizic stávajících soustav a jejich rozšiřování, ale především do výstavby nových projektů.

Vstup:říjen 2014
Výše podílu:100 %

LDS Sever, spol. s r.o.

LDS Sever se nachází na Chomutovsku. Je to plnohodnotná regionální distribuční soustava obsluhující 45 velkých  zákazníků s celkem 54 odběrnými místy. Distribuční soustava disponuje přenosovou kapacitou 126 MW ve všech třech napěťových hladinách.

Vstup:listopad 2015
Výše podílu:100 %

LUDS, s.r.o.

LUDS se zabývá výstavbou, provozováním a servisem distribučních soustav elektrické energie. Odběrateli jsou průmyslové zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Vstup:srpen 2016
Výše podílu:100 %

oaza-Krupka, a.s.

Jedná se o 5 distribučních území v ČR, z nichž nejdůležitějším je Krupka v Ústeckém kraji s přenosovou kapacitou 40 MV. Jedním z nejvýznamnějších odběratelů distribuce elektrické energie jsou Knauf Insulation a CzechPak Manufacturing, s.r.o.

Vstup:leden 2018
Výše podílu:100 %
Napěťová hladina:110.000 kV
Přenosová kapacita:46.580 MW

ENERGETICKÁ SERVISNÍ s.r.o.

ENERGETICKÁ SERVISNÍ  s.r.o. je založená servisní organizace v březnu 2018 a poskytuje servisní činnost a dispečink pro všechny společnosti ve skupině UNICAPITAL DISTRIBUCE.

Vstup:březen 2018
Výše podílu:100 %
8,29 MW v Česku
5,73 MW v Bulharsku
14,02 MW celkem

Energie z obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje (OZE) vhodně doplňují energetické portfolio skupiny. V oblasti výroby z obnovitelných zdrojů se UNICAPITAL zaměřuje na akvizice již existujících elektráren. Prioritou je vysoká kvalita stavby, umístění umožňující efektivní výrobu elektřiny a právní bezproblémovost.

Fotovoltaické elektrárny v ČR

UNICAPITAL má v České republice podíly ve třech fotovoltaických elektrárnách. Jejich celkový instalovaný výkon odpovídající podílům představuje 8,29 MW. To odpovídá zhruba půlprocentnímu podílu na českém trhu.

Fotovoltaické elektrárny v Bulharsku

V portfoliu skupiny jsou od jara 2016 dvě fotovoltaické elektrárny v bulharské provincii Haskovo, a to FVE Haskovo a FVE Slantze. Mají instalovaný výkon 5,73 MW a roční výrobu 7,4 GWh elektřiny. V Bulharsku je výrazně vyšší průměrný osvit než v ČR a stabilně nastavený systém podpory výroby z OZE.