Energetika

Investice v energetice jsou těžištěm portfolia skupiny UNICAPITAL. Primárně se zaměřujeme na distribuční soustavy, které zásobují energií tisíce odběrných míst a řadí nás tak na přední pozici na českém trhu. Portfolio pak doplňují obnovitelné zdroje.

60 Distribučních soustav
3500 Velkých odběratelů energie

Distribuce energie pomocí vlastních distribučních soustav

Distribuční soustavy zásobují energií průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Elektřinu vyrábí v bioplynových stanicích i naše zemědělská družstva. V naší distribuci máme nyní 3 500 stálých odběratelů energie a jejich počet plánujeme zdvojnásobit.

Českomoravská distribuce s.r.o.

Českomoravská distribuce vznikla v roce 2010. Je licencovaným distributorem elektrické energie a provozuje desítky distribučních soustav pro průmyslové, logistické, administrativní i rezidenční odběratele po celé ČR.

Vstup:srpen 2014
Navýšení podílu:březen 2016
Výše podílu:100 %

Českomoravská energetika s.r.o.

Úkolem Českomoravské energetiky je přímo vstupovat do energetických projektů, zejména v oblasti distribučních soustav elektřiny. Investice směřují nejen do akvizic stávajících soustav a jejich rozšiřování, ale především do výstavby nových projektů.

Vstup:říjen 2014
Výše podílu:100 %

LDS Sever, spol. s r.o.

LDS Sever se nachází na Chomutovsku. Je to plnohodnotná regionální distribuční soustava obsluhující 45 velkých  zákazníků s celkem 54 odběrnými místy. Distribuční soustava disponuje přenosovou kapacitou 126 MW ve všech třech napěťových hladinách.

Vstup:listopad 2015
Výše podílu:100 %

LUDS, s.r.o.

LUDS se zabývá výstavbou, provozováním a servisem distribučních soustav elektrické energie. Odběrateli jsou průmyslové zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Vstup:srpen 2016
Výše podílu:100 %
8,29 MW v Česku
5,73 MW v Bulharsku
14,02 MW celkem

Energie z obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje (OZE) vhodně doplňují energetické portfolio skupiny. V oblasti výroby z obnovitelných zdrojů se UNICAPITAL zaměřuje na akvizice již existujících elektráren. Prioritou je vysoká kvalita stavby, umístění umožňující efektivní výrobu elektřiny a právní bezproblémovost.

Fotovoltaické elektrárny v ČR

UNICAPITAL má v České republice podíly ve třech fotovoltaických elektrárnách. Jejich celkový instalovaný výkon odpovídající podílům představuje 8,29 MW. To odpovídá zhruba půlprocentnímu podílu na českém trhu.

Fotovoltaické elektrárny v Bulharsku

V porfoliu skupiny jsou od jara 2016 dvě fotovoltaické elektrárny v bulharské provincii Haskovo, a to FVE Haskovo a FVE Slantze. Mají instalovaný výkon 5,73 MW a roční výrobu 7,4 GWh elektřiny. V Bulharsku je výrazně vyšší průměrný osvit než v ČR a stabilně nastavený systém podpory výroby z OZE.