Akvizice
2. 10. 2017

UNICAPITAL se stává 100% vlastníkem společnosti Alzheimercentrum

Investiční skupina UNICAPITAL dále posiluje svou pozici ve zdravotnictví. Divize UNICAPITAL Healthcare odkoupila od původních majitelů zbývající 30% podíl a stává se tak jediným vlastníkem sítě zdravotnických zařízení společnosti Alzheimercentrum. Ta působí po celé České republice a na Slovensku a patří mezi největší svého druhu u nás.

Osm specializovaných center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech poskytuje sociální služby a komplexní ošetřovatelskou péči pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí. UNICAPITAL Healthcare plánuje další expanzi a očekává rychlejší rozvoj specializovaných center. V průběhu následujícího roku chce významně rozšířit stávající zařízení ve Zlíně a otevřít další specializovaná zařízení pro léčbu Alzheimerovy choroby v Zábřehu, Ostravě, České Lípě a v Plzni. Každé zařízení bude mít zhruba 150 lůžek, již nyní disponuje společnost Alzheimercentrum téměř 1000 lůžek po celém České republice. V tomto trendu rozvoje chce společnost pokračovat i v následujících letech.

Alzheimerova choroba je postupující, degenerativní onemocnění, které ničí mozek. Nemocný ztrácí paměť i běžné návyky, schopnost orientace v čase a prostoru, přestává být schopen komunikace i samostatného pohybu, nepoznává své blízké. Alzheimerovu nemocí trpí každý dvacátý člověk starší 65 let a počet nemocných se rok od roku rapidně zvyšuje. Specializovaná zařízení sítě Alzheimercentrum poskytují komplexní služby, snaží se lidem s tímto onemocněním zajistit maximální možnou kvalitu života a prodloužit jejich soběstačnost.