Tvoříme pevné hodnoty

Investiční skupina Unicapital

Naše filozofie|Zodpovědné zhodnocování aktiv skupiny

Naším posláním je zodpovědně a obezřetně zhodnocovat majetek skupiny. Soustředíme se na konzervativnější sektory s fundamentální hodnotou. Těžištěm je energetika, dále je zastoupeno zemědělství, development a obchod s nemovitostmi.

Naše výhoda je v kvalitním odborném zázemí. Díky němu dokážeme na trhu nacházet zajímavé akviziční příležitosti s potenciálem růstu a zhodnocení.

O skupině UNICAPITAL

  • založena v roce 2013
  • přední provozovatel distribučních soustav v ČR
  • jedna z předních skupin působících v zemědělství
  • součástí smíšené holdingové osoby, která zahrnuje i Banku CREDITAS

Investice skupiny|Rozložení portfolia