Tvoříme pevné hodnoty

Investiční skupina Unicapital

Naše filozofie|Zodpovědné zhodnocování aktiv skupiny

Naším posláním je zodpovědně a obezřetně zhodnocovat majetek skupiny. Soustředíme se na konzervativnější sektory s fundamentální hodnotou. Těžištěm je energetika, dále je zastoupeno zemědělství, development a obchod s nemovitostmi.


Naše výhoda je v kvalitním odborném zázemí. Díky němu dokážeme na trhu nacházet zajímavé akviziční příležitosti s potenciálem růstu a zhodnocení.

 • 2013 - založení investiční skupiny UNICAPITAL a.s.
 • 2013 - vstup do zemědělství
 • 2014 - vstup do energetiky, nákup Českomoravské distribuce s.r.o.
 • 2015 – rozvoj divize Reality a development
 • 2015 – vstup do vzdělávání
 • 2016 – konsolidace pod UNICAPITAL N.V.
 • 2016 – nákup podílu v ČD Telematika
 • 2016 – zisk skupiny poprvé překročil 1 mld korun
 • 3/2017 – Grandhotel Pupp součástí skupiny
 • 4/2017 – vstup do zdravotnictví
 • 10/2017 – ovládnutí společnosti Alzheimercentrum
 • 5/2018 – prodej podílu v ČD Telematice skupině PPF
 • 12/2018 – vstup do developerské společnosti V Invest