Tvoříme pevné hodnoty

Investiční skupina Unicapital

Naše filozofie|Zodpovědné zhodnocování aktiv skupiny

Naším posláním je zodpovědně a obezřetně zhodnocovat majetek skupiny. Soustředíme se na konzervativnější sektory s fundamentální hodnotou. Těžištěm je energetika, dále je zastoupeno zemědělství, development a obchod s nemovitostmi.

Naše výhoda je v kvalitním odborném zázemí. Díky němu dokážeme na trhu nacházet zajímavé akviziční příležitosti s potenciálem růstu a zhodnocení.

O skupině UNICAPITAL

  • založena v roce 2013
  • přední provozovatel distribučních soustav v ČR
  • jedna z předních skupin působících v zemědělství
  • součástí smíšené holdingové osoby, která zahrnuje i Banku CREDITAS

Ze života skupiny|Co je u nás nového?

ČÍST DÁL
Aktualita
| 22. 5. 2017

UNICAPITAL VSTUPUJE DO ZDRAVOTNICTVÍ

Přes nově vytvořenou společnost UNICAPITAL Healthcare se investiční skupina UNICAPITAL stala novým strategickým investorem sítě zdravotnických zařízení společnosti Alzheimercentrum®. Osm  specializovaných center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech poskytuje sociální služby a komplexní ošetřovatelskou péči více než tisícovce pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí.

1,649 mld. Kč

Čistý zisk za rok 2016

ČÍST DÁL
Akvizice
| 4. 4. 2017

GRANDHOTEL PUPP KARLOVY VARY PATŘÍ DO SKUPINY UNICAPITAL

ČÍST DÁL
Akvizice
| 15. 12. 2016

Agropodnik Dvorce

VÝŠE PODÍLU

100 %
ČÍST DÁL
Akvizice
| 24. 4. 2017

Stodůlky Property Park s.r.o.

VÝŠE PODÍLU

100 %
ČÍST DÁL

NOVĚ CÍLÍME NA NÁJEMNÍ BYDLENÍ